Oprocentowanie stałe lub zmienne kredytu

21 września 2015

Każdy kredyt mieszkaniowy wiąże się z różnymi kosztami. Najważniejszym kosztem kredyt jest jego oprocentowanie. Kwota odsetek zależy od wysokości oprocentowania oraz długości spłaty. Oprocentowanie kredyty podaje się zawsze w stosunku rocznym. Raty kredyt spłacane są, co miesiąc. Znaczy to, iż w każdym miesiącu bank oblicza odsetki od kwoty kapitału pozostałego do spłaty z kredyt. W tym przypadku stosuje się stopę procentową rocną proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu. Znaczy to, iż odsetki w miesiącu dłuższym będą większe niż w miesiącu krótszym. Kredyt można spłacać w ratach równych lub malejących. Jeśli wybiera się system spłat rat kredyt mieszkaniowy równych to wtedy kwota raty zawiera sumę obliczonych na dany miesiąc odsetek a pozostała część raty to kapitał. Jeśli miesiąc jest długi to wtedy w racie jest więcej kapitału niż odsetek. Odwrotnie jest w przypadku miesiąca krótkiego. Jeśli wybieramy raty malejące kredyt mieszkaniowy to wtedy suma odsetek zostaje doliczona do stałej kwoty kapitału spłacanej, co miesiąc. Co miesiąc kwota kapitału maleje więc również maleją odsetki a co za tym idzie maleje również rata. Zazwyczaj kredyt mieszkaniowy hipoteczne są udzielane na zasadzie oprocentowania zmiennego, czyli zależą od stawek rynkowych WIGOR-u lub LIBOR-u. Co miesiąc, trzy miesiące lub co sześć miesięcy bank aktualizuje oprocentowanie i przesyła kredytobiorcy nowy harmonogram spłat kredyt który jest dostosowany do nowego oprocentowania. Najłatwiej wysokość raty kredytu obliczyć samemu przy pomocy kalkulatora kredyt. Kalkulator rat kredyt pozwala obliczyć wielkość rat kredyty dla założonego okresu spłaty lub dla długości okresu spłaty dla podanej wysokości raty miesięcznej. Kalkulatory mają funkcje informacyjną i nie są nigdy powiązane z żadną ofertą kredyty. Obliczenia przeprowadzane na kalkulatorze dotyczą typowego kredyt, który jest spłacany za pomocą równych rat miesięcznych. Posługiwanie się kalkulatorem kredyt jest bardzo proste i nie wymaga jakiś specjalnych wiadomości.

Komentowanie zostało wyłączone.