Archiwum Styczeń, 2014

Inwestycje w różnym stylu

16 stycznia 2014

Przez bardzo długie lata ludzie w Polsce oswajali się z bankami i ich funkcjonowaniem i transformacja także nie zakończyłaby się powodzeniem, gdyby nie wsparcie kapitału bankowego w procesie budowania wielu przedsiębiorstw, finansowania ważnych inwestycji infrastrukturalnych. Gdyby wreszcie nie banki, długo kraje jak Polska nie mogłyby znaleźć nabywców na swoje obligacje skarbowe a bez nich trudno […]

Inwestowanie w warunkach kapitalizmu

10 stycznia 2014

W krajach zachodnich obywatele zdają sobie doskonale sprawę z tego, jak ważne jest odpowiednie zadbanie o swoją finansową przyszłość szczególnie w kontekście najpóźniejszych lat starości i wariantów utraty pracy czy zdrowia. Koszty utrzymania się starszej osoby muszącej opłacić z renty wszystkie rachunki oraz niejednokrotnie swoje kosztowne leki, stają się nie do zniesienia w wielu krajach […]

Lokata w dzieła sztuki – ryzyko, które popłaca

7 stycznia 2014

Chociaż podejście do lokaty kapitału przyjmuje w naszym kraju przeważnie dosyć konwencjonalne formy (to znaczy lokaty bankowe), coraz bardziej popularne stają się lokaty w dzieła sztuki. Według powszechnego przekonania, aby w ten sposób lokować kapitał, należy dysponować naprawdę niebotyczną kwotą. I rzeczywiście tak jest, ale tylko w przypadku dzieł sztuki uznanych artystów. Inwestycja w Matejkę, […]